Anul 2017 – consacrat lui Nicolae Testemiţanu

Publicat de Centrul Medical "Lacteia" pe

„Oamenii ca Nicolae Testemiţanu se nasc la depărtări de veacuri în existenţa unui popor!”   – poetul  A.Vlahuţă

Acest material este dedicat marelui om Nicolae Testemițanu (1.08. 1927-20.09.1986) încadrat în activitatea patriotică de apărare a libertăţii, limbii, datinii străbune,  un savant cu renume mondial. Profesorul Nicolae Testemiţanu a fost, este şi va rămâne un mare om al neamului, o personalitate cu care ne vom mândri întotdeauna. Pe parcursul vieții sale ocupă diferite posturi strategice în domeniul medicinei: medic-șef al Spitalul Clinic Republican, rector al Institutului de Statde Medicină din Chișinău, Ministru al Sănătății din RSSM. Fiind ministrul sănătății,  a elaborat strategii orientate spre consolidarea patrimoniului sistemului de sănătate, asigurarea cu cadre medicale, perfecționarea formelor și metodelor de organizare a asistenței medicale acordate populației. A pledat pentru asigurarea sistemului de sănătate cu cadre medicale, preponderent autohtone, și introducerea limbii române în procesul de instruire a studenților și medicilor. În anul 1968 a fost demis din funcţia de  Ministru al Sănătății din RSSM, deoarece promova cadrele medicale locale în sistemul medical naţional.

    A publicat peste 220 de lucrări științifice, inclusiv 15 monografii. A fost apreciat cu Premiul de Stat în domeniul științei și tehnicii pentru  asigurarea  populației rurale cu asistență medicală specializată .Titlul de academician al AȘM  i-a fost conferit postmortem. Începând cu anul 1990, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din RM poartă numele savantului.      

                                                                                                                 Emilia Batrînac

Categorii: Noutăți